Dört temel beceride Türkçe dil sınavı

Çalışma kapsamında şubat, mart ve nisan aylarında gerçekleştirilen sınav için 26 ilden 4, 7 ve 11’inci sınıf düzeyinden yaklaşık 13 bin öğrenci araştırma kapsamına alındı. Sınav, Dört Beceride Türkçe Dil Yeterliklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Projesi kapsamında yapıldı.

YAZILIM VE DONANIMLA DESTEKLENDİ

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Belirlenen sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisine ilişkin yeterliklerini belirlemek amacıyla bu çalışmayı hayata geçirdik. Uygulamanın gerçekleşmesinden önce akademisyenler ve alan uzmanlarının katılımıyla çeşitli çalıştaylar düzenlendi, altyapı eksiklikleri tamamlandı, öğrencilerin uygulamaya alındığı dil laboratuvarları dış etkenlerden izole edildi ve üst düzeyde yazılım ve donanım ile desteklendi. Türkçe öğretiminin temel amaçlarından birisinin öğrencileri anadillerinin beceri alanlarında yetkinliğe ulaştırmak olması ve Türkçe öğretim programında, Türkçenin eğitim ve öğretiminin okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisi üzerine yapılandırılmış olması da bu çalışmanın önemini daha çok ortaya koymaktadır.

4, 7 VE 11’İNCİ SINIFLAR
Söz konusu araştırma ile ortak bir değerlendirme çerçevesi kapsamında öğrencilerin ana dildeki yeterliklerinin dört beceride ve uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara uygun bir şekilde ölçüldüğü bu kadar geniş ölçekli bir uygulamanın ilk kez yapıldı. Bu çalışma ile dört dil becerisini dengeli biçimde geliştirmeye yönelik kılavuzluk edecek verilere ulaşılacak, daha önce 7. sınıf düzeyinde pilot çalışması gerçekleştirilen uygulamanın 4, 7 ve 11. sınıflarda öğrenim gören 13 bin öğrenciyi ihtiva edecek şekilde kapsamı genişletildi.

Belirlenen yeterlikler temel alınarak çoktan seçmeli ve açık uçlu soruları içeren okuma yazma, dinleme ve konuşma testlerinin bilgisayar tabanlı uygulaması yapıldıktan sonra değerlendirme sürecine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde sınıf öğretmenleri, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri ile gerçekleştirilen çalıştaylar vasıtasıyla başlandı.”

Bakan Özer, değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra da çalışmaya ilişkin raporun hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtti.

DÖRT DİL BECERİ SINAVINA ULUSLARARASI Q MARK BELGESİ
Milli Eğitim Bakanlığı olarak önemli bir atılımı daha başarmaya yakın olduklarını ifade eden Özer sözlerine şöyle devam etti: “Yapılan sınav sonucunda Türkçe dört dil becerisinde sahip olunan düzeye yönelik belgenin uluslararası arenada geçerliğinin sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar neredeyse tamamlandı. Uluslararası akreditasyonunun gerçekleşmesi için Avrupa Dil Sınavları Derneği (ALTE) ile çalışmalar, etkin biçimde ilerliyor. Amacımız, en kısa sürede gerekli denetimlerden geçerek Bakanlığımız tarafından geliştirilen bu sınava hak ettiği kalite belgesini almak ve dünyada tanınan uluslararası standartlara uygunluğu belgelenen bu sınavın Türkçenin geliştirilmesine yönelik sürekliliğini sağlamaktır.”

 

Yorum yapın